31. March 2010

Turingov stroj – reálna verzia

Skutočne nápaditá konštrukcia Turingovho stroja 🙂

Na videu pracuje stroj na riešení problému Zaneprázdnený bobor (Busy Beaver). Veľmi zaujímavá a prakatická ukážka 4 stavového automatu s mazacou hlavou v praxi.

Ďalšia informácie o tejto veľmi kurióznej implementácii nájdete na stránke A Turing Machine.

  • Where’s the fish?

  • Translations

  • Further info

  • Twitter

    Follow @jurajmichalek on twitter.

  • Comments

  • Tags

  • Topics