31. March 2010

Turingov stroj – reálna verzia

Skutočne nápaditá konštrukcia Turingovho stroja 🙂

Na videu pracuje stroj na riešení problému Zaneprázdnený bobor (Busy Beaver). Veľmi zaujímavá a prakatická ukážka 4 stavového automatu s mazacou hlavou v praxi.

Ďalšia informácie o tejto veľmi kurióznej implementácii nájdete na stránke A Turing Machine.

 • Where’s the fish?

 • Further info

 • Twitter

  Follow @jurajmichalek on twitter.

 • Babel fish

   Translate from:

   Translate to:

 • Tags

 • Topics

 • Comments