31. March 2010

Turingov stroj – reálna verzia

Skutočne nápaditá konštrukcia Turingovho stroja 🙂

Na videu pracuje stroj na riešení problému Zaneprázdnený bobor (Busy Beaver). Veľmi zaujímavá a prakatická ukážka 4 stavového automatu s mazacou hlavou v praxi.

Ďalšia informácie o tejto veľmi kurióznej implementácii nájdete na stránke A Turing Machine.

 • Where’s the fish?

 • Further info

 • Twitter

  • I consider using delay/sleep in IoT methods as bad practice. It reminds me of goto in old days of C. Just try it without delay... Be async
  • I'd like to report IoT success: Temperature -> DHT -> ESP8266 -> WiFi -> MQTT -> Node Red -> Influx DB -> Grafana.
  • Lamp ESP8266 code updated and WiFiManager is working. Here you can read about some gotchas with WiFiManager: t.co/ZlAzCFE5dh

  Follow @jurajmichalek on twitter.

 • Tags

 • Topics

 • Comments