28. April 2014

Gradle and build systems for C language – slides


Slides available in formats: PDFSlideShare

Source code: GitHub/georgik

18. November 2012

Allegro5.1 and Visual Studio 2012 – Unable to start examples – missing dll files

It’s easy to work with Allegro 5.1 project in Visual Studio 2012. Just clone the project from git repo. Invoke cmake-gui.

Note: Make sure that you have installed Windows SDK for Windows 8.

You can do it using following commands (use Developer Command Prompt for VS2012 or set proper variables):

git clone git://git.code.sf.net/p/alleg/allegro
cd allegro
mkdir Build
cd Build
cmake-gui ..

Click Configure and Generate. Then open solution in Visual Studio.

You can build whole solution. The only problem is that when you want to invoke any example then you’ll see something like this:

Those DLL files are located in Build\lib\RelWithDebInfo (or something like that). It is sufficient to update PATH environment variable. You can do it on per-project basis.

Press Alt+F7 (Right click – Properties) – Debugging – Environment – Set/Add:

PATH=$(ProjectDir)..\lib\RelWithDebInfo

Run the example again (F5):

6. December 2009

Allegro5 a MSVC – knižnica pre vývoj hier

Allegro je jedna z mojich veľmi obľúbených knižníc. V Allegre som kedysi začínal písať prvé hry. Bežali ešte na starom DOSe a dávnych Linuxoch. Allegro bola jedna prvých z grafických knižníc, ktorá bežala pod DOSom, Windowsom aj Linuxom. Vďaka nej som vytvoril aj portál Games For Linux, aby sa hry pre Linux nestratili. 😉

Dnes už je knižnica Allegro súčasťou bežných linuxových distribúcii a používa ju napríklad hra Atomic Tanks.

Allegro je už na scéne dlhú dobu. Úplne prvotné implementácie vznikli pre Atari a následne boli prenesené na DOS. Nie všetky koncepty z tej doby boli dostatočne životaschopné. Allegro5 je výrazný krok dopredu. Redizajnovalo sa celé jadro. Výsledkom je málá, rýchla knižnica, ktorá je nezávislá na platforme. Ak by dnes niekto začínal s Allegrom, jednoznačne odporúčam verziu Allegro5 (4.9.x).

alex

Prečo použiť Allegro a nie napríklad DirectX? To je jednoduché. Allegro abstrahuje od API DirectX, takže svoju aplikáciu dokážete potom jednoducho preniesť na iný OS, či nebodaj iPhone.

Chvíľu som sa hral s poslednou verziou Allegra a MSVC pre Windows. Na rozbehnutie potrebujete niekoľko krokov.

 • nainštalované Visual Studio, stačí Express Edition, ktorá je zdarma k dispozícii
 • nainštalované DirectX SDK, pozor má 500 MB
 • nainštalovať program CMake, ktorý poslúži na vygenerovanie projektových súborov pre MSVC
 • stiahnuť a rozbaliť Allegro, najlepšie pomocou 7-zip
 • v adresári s Allegrom vytvorte si malý baťák a spustite ho
set INCLUDE=e:\software\Microsoft DirectX SDK (November 2008)\include;%INCLUDE%
set LIB=e:\software\Microsoft DirectX SDK (November 2008)\lib\x86;%LIB%
cmake  -G "Visual Studio 9 2008"
 • následne spustite Visual Studio a otvorte projekt
 • môžete spustiť build 🙂

Pekná Wiki sa nachádza na stránkach portálu Allegro.cc. Ďalšie informácie o Allegre nájdete v materiáloch z mojich prednášok.

 • Where’s the fish?

 • Translations

 • Further info

 • Twitter

  Follow @jurajmichalek on twitter.

 • Comments

 • Tags

 • Topics