4. November 2012

Cygwin – transparent terminal

New version of Cygwin is distributed with resizable Cygwin Terminal.

Cygwin Terminal is configurable and it has some neat features like transparency.

In order to turn on transparency click the left top icon and select Options.

Change transparency in section Look – Transparency.

Click Ok or Apply.

14. July 2012

How to fix incorrect Cygwin permission in Windows 7

Cygwin started to behave quite strangely after recent updates. I was not able to edit files in vim, because it was complaining that files are read only. Even cp -r didn’t work correctly. Permission of new directory was broken and I was not able to remove it. Pretty weird behavior.

E.g. ls -l

total 2
----------+ 1 georgik None 34 Jul 14 18:09 index.jade
----------+ 1 georgik None 109 Jul 14 17:40 layout.jade

Hm. It is clear that something is wrong with permission. Even owner has no permission on those files.

Output of mount command:

C: on /cygdrive/c type ntfs (binary,posix=0,user,noumount,auto)

I found a solution at cygwin forum. It’s quite easy to fix it.

Open /etc/fstab and enter following line:

none /cygdrive cygdrive binary,noacl,posix=0,user 0 0

Save it. Close all cygwin terminals and start new terminal.

Output of mount:

C: on /cygdrive/c type ntfs (binary,noacl,posix=0,user,noumount,auto)

Output of ls -l

total 2
-rw-r--r-- 1 georgik None 34 Jul 14 18:09 index.jade
-rw-r--r-- 1 georgik None 109 Jul 14 17:40 layout.jade

23. November 2011

Mintty – resizable terminal for Windows

Update 4.11. 2012: Mintty/Cygwin Termina; has also support for transparency.

Update 31.12. 2011: new version of Mintty (see discussion).

Cygwin is great tool for Windows.

E.g. You can create shell script to access windows share via //computer/share_name. This saves a lot of time when you’re domain admin and you need to maintain many computers.

The only BIG drawback of Cygwin for Windows was terminal window. When you work on Mac or Linux you can resize terminal window as you need. Terminal (CMD) for Windows sucks. In default installation you can resize just in one direction. The other option would be to mix Cygwin with PowerShell, but then many things are not working at all.

Good news! Great news! There is new terminal window in Cygwin 1.7.x. It’s application mintty.

Installer will create link to this app with name Cygwin Terminal. It will launch mintty process and you can resize window without problem.

It works fantastic! After so many yeaars it is now possible to use full power of Windows and Linux together in one bundle. (Yes, I know about other terminals like rxvt or X-based stuff, but it required always some extra steps).

Some computers were complaining that /Cygwin-Terminal.ico was not found and I was not able to launch terminal. Solution was easy. Right click on launcher icon and remove icon parameters from Target. The result target command should look like: C:\cygwin\bin\mintty.exe

Hooray! BIG thank you goes to authors of mintty for Windows.

Follow Mintty T.

6. December 2010

grep -A -B -C

Grep je veľmi užitočný nástroj. Je na veľkú škodu väčšiny IDE, že neimplementujú aspoň časť jeho logiky pre vyhľadávanie.

Potrebujem násť reťazec v podadresároch? Nič jednoduhšie:

grep -r hrasko *

Potrebujem nájsť všetky riadky, kde hraško nie je? Jednoduchá vec:

grep -rv hrasko *

A teraz príde finta, na ktorú upozornil @stibi:

grep -A číslo – nájde reťazec a vypíše aj pár riadkov za výskytom

grep -B číslo – nájde reťazec a vypíše aj pár riadkov pred výskytom

No a @anydot k tomu pridal fintu

grep -C číslo – nájde reťazec a vypíše pár riadkov pred aj za výskytom

13. August 2009

Reštart Xservera

Xsever je skvelá aplikácia. Môžete si spúšťať aplikácie zo vzdialeného stroja. Dokonca aj bez toho, aby mal vzdialený stroj grafické rozhranie. Na Linuxoch je Xserver používaný ako natívna aplikácia pre zobrazovanie grafického rozhrania. Existuje aj varianta pre Windows vrámci balíka Cygwin. Ten je trošku prerastený a pokiaľ človek potrebuje len Xserver, tak sa mu inštaluje príliš veľa balíčkov. Malá účelná verzia pre Windows sa volá Xming. Nainštalujete, spustíte, pripojíte sa cez Putty (so zapnutým X11 forwarding) na vzdialený stroj a môžete si spúšťať skvélé aplikácie.

xeyes

Občas sa stane, že nejaká aplikácia zožerie focus a vám sa proste nedarí spraviť v grafickom rozhraní absolútne nič. Xserver má zabudovanú podporu na reštart (resp. jeho zhodenie). Toto sa realizovalo pomocou kombinácie kláves CTRL+ALT+BACKSPACE. Lenže doba sa mení a keby ste to náhodou potrebovali vedieť, tak nová kombinácia je Pravý ALT+PrintScreen+K. Je to síce skvelý nápad. Ale autorov nenapadlo, že existujú klávesnice, ktoré proste pravý ALT alebo PrintScreen nemajú. No a s tým K si môžete ísť kľudne aj husky pásť.

  • Where’s the fish?

  • Translations

  • Further info

  • Twitter

    Follow @jurajmichalek on twitter.

  • Comments

  • Tags

  • Topics