4. December 2014

Problem: Any link on Drupal site shows the same page after upgrade to Apache 2.4 and PHP 5.6

Upgrading old Linux server is challenging task. Many things could break or stop working.

One of problems was that Drupal sites with htaccess file stopped working and any URL was pointing to the same main page.

htaccess file is often use to allow creation of nice URL. It typical content was:

RewriteRule .* %{DOCUMENT_ROOT}/index.php/$0 [L]

This rule is not working with new Apache and PHP. It was necessary to replace it by:

RewriteRule ^(.*)$ index.php?q=$1 [L,QSA]

Reload Apache and Drupal site should work again.

29. June 2013

True/False gotcha Python vs Ruby vs PowerShell vs NodeJS vs PHP

Evaluation of conditions is very important part programming. True is ture, false is false…

Or not? It might surprise you, but not all languages evaluate numbers, empty strings or empty arrays in the same way.

Let’s examine several technologies. Python, Ruby, PowerShell, NodeJS and PHP.

Here is small code written in Python:

def test(value):
  if value:
    print "True"
  else:
    print "False"

test(0)
test(1)
test("")
test([])
test({})

Here is similar code written in Ruby:

def test(value)
  if value
    print "True"
  else
    print "False"
  end
end

test(0)
test(1)
test("")
test([])
test({})

Let’s compare it to PowerShell:

Function Test($value) {
  if ($value) {
    Write-Host "True"
  } else {
    Write-Host "False"
  }
}

Test(0)
Test(1)
Test("")
Test(@())
Test(@{})

Same logic in JavaScript for NodeJS:

function test(value) {
  if (value) {
    console.log("True");
  } else {
    console.log("False");
  }
}

test(0);
test(1);
test("");
test([]);
test({});

Code in PHP:

<?php 
function test($value) {
  if ($value) {
    echo "True";
  } else {
    echo "False";
  }
}

test(0);
test(1);
test("");
test(array());
test(array());
?>

Results are little bit surprising:

 

Python Ruby PowerShell NodeJS PHP
0 False True False  False False
1 True True True True True
“” False True False False False
[] False True True  True False
{} False True True  True False

You can test code on-line in Cloud9 IDE except PowerShell example 😉

8. May 2013

Vim mode in Cloud9 IDE

Cloud9 IDE is cloud base IDE for NodeJS, Python, Ruby or PHP projects.

The cool thing about this IDE is that code editor has support for Vim mode (it also supports Emacs) 🙂

vim-cloud9

Go to View, Keyboard Mode and select Vim.

Voila you can use many Vim features, like indentation by >> or many others.

Here is offical video from Cloud9 Youtube channel:

17. June 2012

How to solve some problems with Drupal after upgrade to PHP 5.4

I’ve found several interesting issue after upgrading PHP 5.3 to PHP 5.4 on Drupal 6 and Drupal 7 sites.

The first biggest problem was that Drupal was displaying Access denied message on all web pages. It was not possible to login to system. Even http://localhost/?q=admin didn’t work.

I had to create temporary session. It is quite easy when using Drush:

drush user-login

Drush displayed one time session for admin. This solved the problem with admin login.

The other issue was that there was Access denied message on every page. There were also other very useful messages flooding each page:

Notice: Undefined index: access in function _menu_link_translate() …

I spent some time searching for any hint how to resolve this weird behavior. It was necessary to delete all Drupal’s caches.

Configuration -> Development -> Performance -> Delete cache

After this clean up Drupal was working correctly.

Then I checked one older Drupal 6 site and there was nice big red warning:

Warning: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system’s timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier.

The problem was that there was no default timezone in php.ini. It was sufficient to add timezone to /etc/php5/apache2/php.ini to section

[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
; http://php.net/date.timezone
date.timezone = "Europe/Prague"

You can find more info about timezones at php.net/date.timezone.

After reloading Apache configuration everything was ok.

19. February 2012

Tomcat 7 and curl – SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert internal error

There is very annoying bug in Open SSL 1.0 which affects curl. When you try to access Tomcat 7 with https with curl you’ll get fancy error:

curl: (35) error:14077438:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert internal error

-k parameter is not working at all

You’re not able to invoke any request against Tomcat 7 with https in default configuration.

The solution is to restrict available ciphers in Tomcat’s https connector:

ciphers="SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA"

Restart Tomcat and curl will work.

18. December 2011

WordPress TV

Good news for WordPress fans! WordPress has its own TV. 🙂

Check out WordPress.TV.

Do you want to join some WordPress events around the world? Then check out WordCamp.org Central.

29. August 2011

Pexeso – Flex-like framework for PHP

Switching between different languages during development of server-client application is daunting task.

Jan Volf wrote Pexeso framework. Pexeso is component based, event driven PHP View-Controller framework similar to Adobe Flex framework.

Developer can reuse patterns and Flex style of writing code even when coding in PHP.

You can find this project at SourceForge: pexeso-php.sourceforge.net

3. November 2009

Otesánok – druhé meno pre vašu PHP aplikáciu?

PHP aplikácii, pluginov, rozšírení a iných skriptov, sa nám dnes po svete potuluje viac než dosť. Autor dostane nápad, napíše kód a hurá. Pekne mu funguje na jeho notebooku s 1 GB RAM a php.ini memory limitom zdvihnutým na 128 MB.

Milý autor si ani nevšimne, ako mu aplikácia rastie, kysne a žerie drahocenné kilobajty pamäte. Problém nastane, keď sa jeho Otesánok vyberie do sveta. Najskôr ho autor veľmi jemne a decentne zavestí na nejaký webhosting.

Lenže tu nastane problém. Server má povolených len 25 MB na skript. Otesánok dostane bolesti brucha a odmieta spustiť čokoľvek. Ešte horší prípad však nastane, keď sa takýchto Otesánkov zíde viac. Systémový administrátor rozverne povolil 128 MB RAM a Otesánkovia chrochtajú blahom. Vždy sa jeden zobudí, vygeneruje stránku a ide spať.

Lenže tu nastane druhý problém. Do serveru sa oprú roboti. Google, Yahoo, Microsoft a im podobná robotická zberba. Treba predsa zvyšovať SEO. Neštastníci. Oni zobudia všetkých Otesánkov naraz. Začne vojna o zdroje. Apache nestíha Otesánkov upratovať na swap. Zo swapu sa mu neustále vracajú a dožadujú sa ďalšej a ďalšej pamäte. Hrôza, des, zmar a load average 78.

Veď je to tak jednoduché zístiť, koľko vaša aplikácia spotrebuje pamäte:

echo memory_get_usage() . "\n";

Dokonca PHP prináša so sebou sledovanie celého priebehu vykonávania skriptu a môžete si vypísať, aké bolo maximum v spotrebe bajtov počas behu skriptu:

echo memory_get_peak_usage() . "\n";

Jednoduché, účinné. Monitorujte stav pamäte a nenechajte, aby sa vaša aplikácia zmenila na Otesánka.

Dokumentácia memory_get_usage, memory_get_peak_usage

26. August 2009

Pre koho je Python?

Keď Guido začal dávať dohromady nový jazyk Python, mal už za sebou skúsenosti z návrhu jazyka ABC. Najdôležitejšim kritériom pre vývoj tohoto jazyka bola čitateľnosť. Guido potreboval jazyk, ktorý by bol jednoducho pochopiteľný aj pre bežných ľudí. O Pythone prehlasujú autority, že je to multi-paradigmový programovací jazyk a majú veru pravdu.

Python je objektový. V čase keď Python začínal, objektové programovanie už malo za sebou nejaký ten rok, ale stále bolo odsúvané na okraj záujmu. Dôkazom toho sú napríklad jazyky ako Perl a PHP, ktoré odsunuli objektovosť naneskôr a potom ju pracne doháňali. V Pythone je proste všetko objekt a hotovo.

Python obsahuje prvky funkcionálneho programovania. Môj osobný pocit z funkcionálneho programovania je, že vlastne myslíte naruby. Človek musí úplne prevrátiť myslenie, pokiaľ sa chce dostať z procedurálnej paradigmy na funkcionálnu. A oplatí sa to. Získate kratší, účinnejší a čitateľnejší kód. Je síce pravda, že čitateľ musí trochu rozumieť princípom funkcionálneho programovania, ale aj bežný používateľ počítača viacmenej pochopí význam. Dobrá lambda abstrakcia môže výrazne skrátiť kód.

Python umožňuje použiť Aspektovo orientované programovanie – AOP. Pokiaľ vám táto téma nie je ešte známa, odporúčam si vypočuť diel podcastu z Software Engineering Radio – Úvod do AOP. Podstatnou vlastnosťou AOP je lepšia modularizácia kódu, čo má za dôsledok lepšiu znovupoužíteľnosť kódu.

Python umožňuje lietať.

A kde teda začať? Určite treba navštíviť stránky venované Pythonu. A pre začiatočníkov rozhodne odporúčam nainštalovať si IPython shell, ktorý vám môže ušetriť množstvo času. Pre priaznivcov Eclipse odporúčam PyDev s nádherným debuggerom. Pre nepriaznivcov Eclipse odporúčam prostredie Eric, ale mali by ste zvážiť, či sa náhodou nestanete radšej priaznivcami Eclipse 😉

Nezabudnite si po spustení Python shellu zadať príkaz: import this

9. August 2009

Ladenie PHP aplikácie v Eclipse

Eclipse je výborné IDE, ktoré môže ušetriť veľa času. Napríklad v prípade, že pracujete súčasne na projektoch vo viacerých jazykoch ako Java, Python, Perl, či nebodaj PHP. S konfiguráciou Eclipse a PDT pluginom som dlho nemal úspech. Vždy došlo k nejakej neočakávanej chybe. Problémy boli rôzne, nedostupný server, halušky v Eclipse. Ale to už bolo dávno. Tak som sa pustil do zisťovania, či sa v tomto smere niečo nezmenilo. Milé deti, zmenilo a k lepšiemu. 😉

Lokálne ladenie PHP aplikácie v Eclipse je brnkačka, nepotrebujete ani nainštalovaného Apache, či inú web potvoru. Postup je jednoduchý, ale zradný. Ak šliapnete mimo vyznačenej cesty, hrozí vám prepad do bažiny, kde vás zožerie nejaká chyba.

 1. stiahnite Eclipse for PHP developer (návod je písany na Eclipse 3.5)
 2. rozbaľte ho, vytvorí sa adresár eclipse (pre Windows odporúčam použiť na rozbaľovanie 7zip, natívny rozzipátor akosi nefunguje správne, aspoň mne nerozbalil všetko)
 3. doinštalujte Zend Debugger, EclipseHelpInstall new softwareAdd
 4. Name: PDT, URL: http://downloads.zend.com/pdt, Ok, vyberte Zend Debugger a pokračujte v inštalácii
 5. presvedčte sa, že po reštarte Eclipse máte zvolený správny debugger, EclipseWindowPreferencesPHPPHP Executables, mali by ste mať zvolené niečo ako PHP 5.2.9 CGI z adresára, kde je Eclipse

A hurá debuggovať. EclipseNewPHP Project – zadať Project name – Finish. Pozor! Ak dáte Next namiesto Finish, je možné, že skončíte s chybovým hlásením duplicated entry. Pravdepodobne chyba vo workflow.

Vytvorte si nový PHP súbor, napríklad pozdrav.php:

<?php
echo “Ahoj Georgik!”;
?>

Dvojkliknite na pásik panelu vľavo na riadku 2, čím nastavíte break point.

eclipse-php-break-poing

A môžeme s chuťou debuggovat. Pravý klik v editovacom okne – Debug asPHP script. Eclipse sa prepne do PHP Debug perspektívy a zastaví sa na break pointe. Ovládanie debuggera som už popisoval :-).

Takto nastavený Eclipse môžete použiť na lokálne ladenie. Nezabudnite používať vhodný framework na písanie PHP aplikácii. Skupina zubných lekárov odporúča framework Nette. 😉

 • Where’s the fish?

 • Translations

 • Further info

 • Twitter

  Follow @jurajmichalek on twitter.

 • Comments

 • Tags

 • Topics